Den sidste lokalbank i Thisted

En af de ældste og nok flotteste bygninger i Thisted er Thisted Banks tidligere hovedsæde der blev opført i 1884.

 

Banken blev grundlagt i 1855 og blev i 70’serne overtaget af Mors Bank der desværre krakkede under finanskrisen. Banken havde indtil da udemærket sig som en sund og solid lokalbank, men da oliekrisen for alvor var på sit højdepunkt var det tid til at se på mulighederne for at slå sig sammen og udnytte de stordriftsfordele der ville være.

Navnet Thisted Bank forsvandt dog ikke helt, en af kravene ved overtagelsen var nemlig at filialen i Thisted fortsat hed Thisted Bank, nu blot med tilføjelsen en del af Mors Bank. Netop det at kunne gå ned i den lokale bank hvor man kendte rådgiverne og direktøren var en vigtig del af det at vælge bank for mange danskere indtil for ganske nyligt. Det handlede om tillid og det forstod Thisted bank.

Et billede fra banken i 50’serne